Farby w arkuszowym druku offsetowym

Zalety druku arkuszowego

W druku offsetowym wykorzystuje się specjalistyczne farby, których zasadniczym nośnikiem są pigmenty i laki, a spoiwem żywice i oleje. Farby offsetowe dzielą na dwa główne typy – konwencjonalne oraz utrwalane promieniowaniem UV. Kryterium dalszego podziału jest określona technika offsetu, do jakiej mają być przeznaczone. W ten sposób farby konwencjonalne dzielą się na arkuszowe oraz cold-set i heat-set, do drukowania zwojowego.

Cechy arkuszowych farb offsetowych

Farby arkuszowe do druku offsetowego mają wysoki współczynnik lepkości i charakteryzują się dużą intensywnością barwy i światłotrwałością.  Są to farby hydrofobowe, dzięki czemu zostają przyjęte tylko przez elementy drukujące i nie zwilżają elementów niedrukujących. Ich skład obejmuje od 15 do 25% pigmentów, 20-25% żywic, 20-30% alkidali, 20-25% olejów mineralnych oraz około 5-10% dodatków. Ich temperatura wrzenia to 250-300 stopni. W arkuszowym druku offsetowym istotne znaczenie ma również roztwór nawilżający, który bezpośrednio reaguje z farbą, wpływając na zmianę jej właściwości. Jeżeli w wyniku działania roztworu nawilżającego powstanie emulsja oleju w wodzie, to farba zmienia swój charakter na hydrofilowy. Arkuszowe farby offsetowe są przeznaczone niemal do każdego typu podłoża – zarówno do produktów papierowych (powlekanych i niepowlekanych), jak i niechłonnych.

Podział arkuszowych farb offsetowych

Ze względu na sposób tworzenia barwy farby arkuszowe dzielą się na czarne, kolorowe, triadowe i metaliczne. Najczęściej produkowane są farby triadowe, służące do druku wielotonalnego. Składają się z czterech podstawowych barw procesowych (cyjan, magneta, yellow, black), które łączone są ze sobą na odbitce i w ten sposób tworzą kolor finalny. W arkuszowym druku offsetowym istnieje możliwość rozszerzenia tradycyjnej palety CMYK o kolory specjalne. Występuje również podział uwzględniający rodzaj podłoża (papier, karton, podłoża niewsiąkliwe, itp.) oraz przeznaczenie, sposób utwardzania farby czy technikę uszlachetniania druku. Przykładowo, do drukowania afiszy i plakatów użyjemy farb odpornych na alkalia. Inną farbę zastosujemy do papieru matowego (o zwiększonej odporności na  ścieranie i karbonizację), a inną do kartonu. Istnieją też arkuszowe farby ekologiczne, bazujące jedynie na olejach roślinnych, czyli surowcach odnawialnych oraz farby metaliczne – złote i srebrne, w których stosuje się odpowiednio pigmenty mosiądzu i miedzi oraz aluminium.