Jak wygląda skład materiałów do druku?

skład do druku

Przygotowanie tekstu do druku, czyli tzw. DTP (desktop publishing) obejmuje szereg  czynności, które należy wykonać, aby publikacja ujrzała światło dzienne. Od tego, czy zostaną one wykonane w sposób profesjonalny, zależeć będzie efekt końcowy, dlatego należy zadbać o wszystkie aspekty publikacji – treść oraz elementy wizualne i graficzne. Obecnie DTP opiera się na komputerowym opracowaniu materiałów oraz ich przygotowaniu do druku przy pomocy maszyn poligraficznych i dopiero tak przygotowane materiały mogą zostać oddane do drukarni offsetowej.

Przygotowanie publikacji krok po kroku

Kiedy jesteśmy już w posiadaniu materiałów do opublikowania, powinniśmy na początku przygotować makietę przyszłej publikacji, a dokładniej określić format (ustawienia czcionki, wielkość tekstu), strony, marginesy i tzw. spady i łamy, które ustawia się w zależności od formatu. Na tym etapie projektujemy także, jak będą wyglądały ilustracje, tabele itp. Trzeba również ustawić kolory, które pojawią się potem na wydruku. Ważną rolę przy każdej publikacji odgrywa tzw. strona wzorcowa, która demonstruje, w jaki sposób powinny wyglądać stałe elementy na stronie, takie jak grafika czy styl numerowania.

Gdy mamy już gotową makietę publikacji, kolejnym krokiem będzie przystąpienie do składu, czyli wstawienie tekstu w przygotowane szablony stron oraz tworzenia tabel i ilustracji. Na tym etapie tekst zwykle jest już zredagowany przez redaktora. Po zakończeniu składu tworzony jest spis treści danej publikacji, a także spis tabel i ilustracji, jeśli były one zamieszczane.

Końcowym etapem składu jest przekazanie pliku do korekty językowej. Jeżeli zaistniała konieczność poprawek, należy je nanieść, a następnie – po ostatecznym przejrzeniu makiety – należy zapisać plik w odpowiednim formacie i przekazać do drukarni. Ostatnim krokiem będzie wybór rodzaju druku, co w przypadku dużych nakładów najczęściej oznacza skorzystanie z najbardziej ekonomicznej opcji druku offsetowego.